17/05/09

Que futuro para o galego?

A teoría matemática do caos afirma que é imposible predicir o que sucederá. Porque variacións moi pequenas sufridas polos feitos que ocorren no presente poden dar lugar a futuros moi distintos. Que posibles futuros, pois, para o galego?
A curtametraxe Galicia 2098 explora este terreno e aventura un deles:Ciencia-Fición?
_______
Fonte: Flocos.tv

Sem comentários: